Bohaterom walk 1863

Na Cmentarzu Łyczakowskim na tzw. Górce Powstańców Styczniowych znajdują się groby 230 bohaterów Powstania Styczniowego. W dalszych częściach lwowskiej nekropolii znajduje się jeszcze ponad 400 mogił powstańczych. Co prawda Lwów, który znajdował się poza zaborem rosyjskim, nie brał czynnego udziału w walkach powstańczych, niemniej to w tym mieście znalazło schronienie wielu powstańców, uciekających przez represjami […]