Bohaterom walk 1863

Na Cmentarzu Łyczakowskim na tzw. Górce Powstańców Styczniowych znajdują się groby 230 bohaterów Powstania Styczniowego. W dalszych częściach lwowskiej nekropolii znajduje się jeszcze ponad 400 mogił powstańczych.

Co prawda Lwów, który znajdował się poza zaborem rosyjskim, nie brał czynnego udziału w walkach powstańczych, niemniej to w tym mieście znalazło schronienie wielu powstańców, uciekających przez represjami carskimi. Po kilkunastu latach przybyli do Lwowa z Sybiru także byli powstańcy, zesłani tam na długie lata katorgi.

W tym roku, w 160 rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego uczczono we Lwowie pamięć bohaterów walk niepodległościowych 1863-1864. W obchodach wzięli udział przedstawiciele Polski, Ukrainy Litwy i Białorusi.

Na ręce prezesa Towarzystwa Opieki nad Grobami Wojskowymi Janusza Balickiego przekazano replikę niegdyś zaginionego sztandaru uczestnika powstania, chorążego Szymona Wizunasa-Szydłowskiego.

Szymon Wizunas Szydłowski był jednym z organizatorów, a później chorążym Towarzystwa Uczestników Powstania 1863/64 we Lwowie.  Podarował on Towarzystwu ocalony, poszarpany w boju kulami, sztandar. Pogrzeb Szydłowskiego w 1906 roku stał się manifestacją patriotyzmu lwowskiego społeczeństwa. Rok później na Cmentarzu Łyczakowskim  wzniesiono pomnik przedstawiający Wizunasa Szydłowskiego trzymającego w ręku chorągiew Ziemi Witebskiej z herbami Polski, Litwy i Rusi, wskazującego jednocześnie prawą dłonią drogę do niepodległej Rzeczypospolitej.

przeczytaj więcej Józef Białynia Chołodecki, Szymon Wizunas Moczydłów Szydłowski: Przyczynek do dziejów lat 1863-1864

 

Fotografia – źródło

Aktualności