Dzieci i młodzież polska w Powstaniu Styczniowym na Litwie – kwerenda archiwalna Fundacji J. Janickiego

Fundacja im. Jerzego Janickiego rozpoczęła obszerną kwerendę archiwalną, której celem będzie pozyskanie jak najobszerniejszych danych o udziale młodzieży polskiej w Powstaniu Styczniowym na terenie dawnego obwodu wileńskiego. Badanie służyć będzie nie tylko zebraniu danych dotyczących samego udziału młodzieży w powstańczych potyczkach, ale także dalszych losów młodzieży zesłanej na Sybir po upadku Powstania.  Kwerenda archiwalna prowadzona będzie  w archiwach, bibliotekach i muzeach znajdujących się na terenie Polski, Litwy, Białorusi, Rosji i Kazachstanu. Wyniki czynionych prac zostaną opublikowane. Kwerenda finansowana jest ze środków własnych Fundacji im. Jerzego Janickiego.  

Ilustracja: Jacek Malczewski – Na etapie ( Aresztanci), źródło: Muzeum Narodowe w Warszawie 

 

Artur Grottger "Kucie Kos"

Aktualności