“Wychować Patriotów” – rzecz o Romualdzie Czechowiczu i jego synach-powstańcach. Wirtualny projekt historyczny realizowany przez Fundację im. Jerzego Janickiego

Fundacja im. Jerzego Janickiego realizuje projekt historyczno-pamiętnikarski, którego bohaterami są losy polskich dowódców Powstania Styczniowego  1863-1864 na ziemiach litewskich.

 

Aktualności