Cele i kierunki działania Fundacji im. Jerzego Janickiego
Fundacja im. Jerzego Janickiego powstała w celu promowania przeszłości i kreowania przyszłości polskiej historii, tradycji, kultury i sztuki.

Mówiono wielokrotnie o  Jerzym Janickim, że jego twórczość łączy generacje. Dlatego pragniemy, aby idea i sedno twórczości Jerzego Janickiego były rozpoznawalne  i zrozumiałe w równym stopniu tak dla starszego, jak i młodszego pokolenia.

Z tego też powodu istotna część działalności Fundacji polega na nawiązywaniu współpracy i inicjowaniu działań skierowanych do młodego pokolenia polskich twórców, pasjonatów i konsumentów kultury oraz promowaniu i wspomaganiu ich kreatywnego rozwoju.

Organizujemy i promujemy przedsięwzięcia skierowane zarówno do młodych filmowców, scenarzystów i pisarzy, ale także do  szerokiego grona artystów reprezentujących pozostałe kierunki sztuki.

W inicjowane przez nas  działania włączają się również młodzi historycy,  naukowcy i badacze, których pasją jest rozwój nowych technologii w imię utrwalania i dalszego rozwoju dorobku humanistycznego polskich twórców, promowania historii, tradycji, kultury i wszystkiego co w naszym kraju i w naszej historii piękne i godne rozsławienia.

 

Aktualne działania
EDUKACYJNE

Dwa miejsca na Ziemi były Jerzemu Janickiemu szczególnie bliskie – Lwów i Kresy Wschodnie oraz Bieszczady.  Projektujemy, organizujemy i realizujemy programy, dzięki którym dorobek historyczny, kulturowy tych miejsc otrzymuje należny mu rozgłos.

Szczególnie wiele wsparcia pragniemy przeznaczyć na promocję kultury i tradycji Lwowa i Kresów Wschodnich –  o których Jerzy Janicki wiedział tak wiele i które było dla niego tak cenną utraconą „ojczyzną prywatną”.

W naszych działaniach nie zapominamy także o polskiej historii i tradycji oraz dorobku kulturalnym związanych z dziejami innych obszarów tzw. Ziem Zabranych.

Nie sposób opisać przywiązania Jerzego Janickiego do stolicy Kresów Wschodnich. Dlatego też intencją naszą jest popularyzacja Lwowa, jego historii, zabytków, tradycji i kultury bazując na książkach lwowskich napisanych przez Jerzego Janickiego, jego programach telewizyjnych i zbiorach pamiątek lwowskich, które pragniemy  prezentować szerokiej publiczności.    

 

Zarząd Fundacji:
Prezes: Krystyna Czechowicz-Janicka
Rada Fundacji:
Janusz Kłoniecki
Hanna Firganek
Krystyna Grandowska

adres Fundacji:

Fundacja im. Jerzego Janickiego
ul. Zelwerowicza 36
02-928 Warszawa
email: info@jerzyjanicki.com
tel. (+48 22) 842-19-19

Jeśli chcą Państwo przyłączyć się  do naszej Fundacji – prosimy o kontakt telefoniczny bądź e-mailowy